header

Τετάρτη, 06 Μάιος 2015 09:34

Γενική Συνέλευση Tων Μετόχων

                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Tων Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία  << ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ >>  και με διακριτικό τίτλο << ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ. Τ. Ε. Λ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α. Ε .  >>. (  ΑΡ. Μ. Α. Ε.  55230/41/Β/03/02  ) . σε Τακτική  Γενική Συνέλευση .

   Κατόπιν της από 27 Απριλίου  έτους 2015   αποφάσεως  του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία <<ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ >>  και με διακριτικό τίτλο << ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ. Τ. Ε. Λ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α. Ε .  >> , καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική  Γενική Συνέλευση στις  31 Μαΐου  τουέτους 2015  ημέρα Κυριακή   και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Ηγουμενίτσα , οδός 49 Μαρτύρων , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

   Θέμα 1ο  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Προσαρτήματος  ) της 31/12/2014    για την 12η  εταιρική χρήση : (01/01/2014   έως 31/12/2014 ) καθώς και των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και λήψη αποφάσεως για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως . 

    Θέμα 2ο  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την 12η εταιρική χρήση (01/01/2014  έως

31/12/2014 ).

    Θέμα 3ο  Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή τρέχουσας χρήσεως (01/01/2015  έως 31/12/2015  ). 

    Θέμα 4ο Καθορισμός αμοιβών Δ.Σ

    Θέμα 5ο  Συζήτηση και Ενημέρωση σχετικά με το γραφείου Γενικού Τουρισμού .

 

    Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

  Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ,μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή , αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι , μέτοχος της εταιρείας .  

  Οι  αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετοχών , πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πριν πέντε ( 5 ), ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

                                                                    Ηγουμενίτσα , Πέμπτη 27 Απριλίου 2015.  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

 

 

 

ΝΑΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

Ανακοινώσεις

  • ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
    Σας γνωρίζουμε ότι το πρακτορείο μας στα Γρεβενά άλλαξε και…
    Τρίτη, 27 Δεκέμβριος 2016 08:41
  • ΠΡΟΣΦOΡΑ
    Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Θεσπρωτίας θέλοντας να ευχαριστήσει το επιβατικό…
    Τρίτη, 08 Νοέμβριος 2016 10:47

VisaMastercardMaestro

PB blue GRvbvsc 68x37